Financiering

Mensen die geïnteresseerd zijn in een plaats binnen onze dagbesteding bieden wij de mogelijkheid om vrijblijvend een aantal dagen of dagdelen mee te draaien.

 

Dagbesteding de Pastorie kan u begeleiden als u een indicatie krijgt of heeft van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of van de gemeente waarin u woont. Wanneer iemand hiervoor geïndiceerd is door het CIZ wordt de zorgfunctie Begeleiding vergoed vanuit de WLZ.

 

Bij Dagbesteding de Pastorie kan dit op de volgende manieren:

  • Vanuit PGB
  • Vanuit de gemeente
  • De zorginstelling waarin de cliënt langdurig verblijft koopt zorg bij Dagbesteding de Pastorie in. Dagbesteding de Pastorie geldt in dit geval als onderaannemer, waarbij de gemaakte afspraken contractueel vastgelegd worden.

Zorginstellingen kunnen voor meer informatie vrijblijvend contact met ons opnemen.


Vervoer

Het vervoer van de cliënten wordt door ons zelf verzorgd. Onze bus wordt bestuurd door begeleiding van de dagbesteding. Dit geeft de cliënten een veilig en vertrouwd gevoel. Om gebruik te kunnen maken van deze dienst is een vervoersindicatie nodig. 


Inschrijven

Denk je dat Dagbesteding de Pastorie iets voor jou is? Neem dan contact op met ons via het contactformulier om een afspraak te maken. Je kan ons natuurlijk ook bellen (0512 33 22 76) of mailen naar info@dagbestedingdepastorie.nl om een afspraak te maken.


Stages en praktijkervaring

Stage leerlingen VSO

Leerlingen uit VSO onderwijs kunnen bij ons stage lopen. Tijdens deze stageperiode kan de leerling onder andere:

  • Ervaring opdoen in het toepassen van kennis en praktische vaardigheden
  • Het leren dragen van verantwoordelijkheden
  • Opbouwen van zelfvertrouwen en weerbaarheid.

Beroepsoriëntatie MBO

 

Dagbesteding de Pastorie is een SBB erkend leerbedrijf. Dit betekent dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen voor praktijkervaringsplaatsen zoals gesteld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs.

 

Wil je meer weten over de verschillende stage- en praktijkervaringsmogelijkheden bij Dagbesteding de Pastorie? Neem dan gerust contact met ons op. 


Link snel naar: - Dagbesteding - Activiteiten - Organisatie -