Visie en missie

Visie

Dagbesteding de Pastorie beseft zich dat mensen met een beperking van ons afhankelijk zijn. Door vanuit de mogelijkheden te kijken in plaats van de beperking bieden wij onze cliënten kansen. Dit doen wij door middel van het bieden van kleinschalige dagbesteding die gekenmerkt wordt door persoonlijke aandacht als mens midden in de samenleving. Daarnaast willen we onze cliëntenpopulatie laten groeien om de sociale vaardigheden en collegiale contacten verder te ontwikkelen.

 

Dagbesteding de Pastorie werkt vanuit de gedachte dat we het beste willen voor onze cliënten. Daar zijn verantwoordelijkheid, passie en aandacht voor nodig. Maar ook vakkennis en een professioneel oordeel. Dit doen we door kritisch naar onszelf te blijven kijken, door onze sterktes en zwaktes goed in te schatten. Daarnaast vragen we de cliënten en hun belangenbehartigers om feedback, om op deze manier van elkaar te leren.

 

Dagbesteding de Pastorie wil mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische stoornis door middel van persoonlijke benadering, persoonlijke ontwikkeling, veiligheid, bieden van mogelijkheden van sociale contacten en professioneel handelen een fijne en zinvolle dagbesteding bieden.

 

Missie

 

Bij Dagbesteding de Pastorie staat werken mét de cliënten met een verstandelijk beperking en/of psychische stoornis centraal. Anders, beter, met hart voor de medewerker.

 

Bij Dagbesteding de Pastorie mag je zijn wie je bent! Het accent ligt door middel van persoonlijke benadering, vakkennis en een professioneel oordeel op de mogelijkheden en ontwikkelingskansen van mensen behorende tot de doelgroep, nl. mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische stoornis.

 


Doelgroep

Er is bij ons op Dagbesteding de Pastorie plaats voor enthousiaste mensen die op zoek zijn naar zinvolle dagbesteding.

 

Wie kunnen er bij ons terecht?

  • Mensen met een licht lichamelijke of verstandelijke beperking.
  • Mensen met psychische problemen.
  • Mensen een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Mensen met een burn-out.
  • Mensen met autisme.
  • Zmlk/mlk-leerlingen.
  • Mensen met een niet aangeboren hersenletsel.

Door het diverse aanbod is er voor iedereen een passende activiteit, die aansluit op de vaardigheden en ontwikkelingen van de individuele cliënt.


Begeleiding

Door de individuele kwaliteiten van de begeleiding is Dagbesteding de Pastorie zowel zorginhoudelijk als praktisch sterk georganiseerd. De begeleiders zijn ruim ervaren en in het bezit van de juiste diploma's in de zorg voor mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking. Door onze jarenlange ervaring, zowel in de zorg als in het bedrijfsleven, zijn wij in staat zinvolle en passende dagbesteding te bieden.


Klachtenprocedure

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

 

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

 

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

 

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

 

 

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Download de klachtenprocedure via de volgende link:

Download
Klachtenprocedure
Klachtenprocedure cliënten V3 23-06-2021
Adobe Acrobat document 496.3 KB

Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden via de onderstaande link:

Download
Privacyreglement
Privacy reglement V2 11-04-2018 z. teken
Adobe Acrobat document 1.3 MB

Link snel naar: - Dagbesteding - Activiteiten - Praktische informatie -